Вкусът на спомена

на датчаните и може би заради това в клубовете рядко се мяркаха пияни.
Емблематични за Копенхаген са хилядите велосипедисти, транспортът е чудесно уреден, но явно скъпичък и хората с удоволствие яхаха стародавното изобретение. Пушеше се навсякъде, дори в автобусите и трамваите, любими бяха пуретите и пурите, каквито палеха с наслада и датчанките. Не особено елегантни и не така красиви както например шведките, те се налагаха с естественост и жизнерадост, която особено ми харесваше. Мъжете на свой ред бяха позакръглени и шумни, но сърдечни, без да са безцеремонни. Приятелствата ми оттогава датират и до днес.

Pages