Писмо от Нася Михайлова

Уважаема госпожо Ганчева,
Пише Ви жена на 81 години с висока степен на инвалидност. Чета редовно и с голямо удоволствие статиите ви във вестник „Уикенд”, който иначе не харесвам много. Статиите Ви са критични, правдиви и написани с много професионализъм. Ето защо искам да Ви помоля да се вслушате в говора на четящите реклами или новини за събития по телевизията. Особено дразнеща е рекламата по БиТиВи на предстоящи филми, четена от артиста М. с тежък, монотонен глас с неправилна интонация или още по-драстично – спортните коментари на Петър Бакърджиев, четени с „фелдфебелски” тон, с накъсана фраза. Чудя се откъде подрастващите могат да слушат правилен български език, ако не по радиото, от телевизията или сцената! Благодаря Ви за търпението и Ви поздравявам.

Нася Михайлова
Събота, 27 март 2010 г.