„Всеки народ си заслужава политиците. От върховете на надеждата до изпитата до дъно чаша на разочарованието нашият, поне от мен силно обичан народ, набира, макар и бавно, сили да се противопостави на политическите битки и кадрили, на „елита” днес, чиито представители без изключение са белязани от малокултурност и злоупотреби. Духът, националният дух, силата на себеотрицанието в името на по-добър живот, борбеността и готовността за разправа с онези, които ограбват хората, съхраняването и умножаването на културните ни ценности – ето какво ни е нужно. Без това не може да съществува истинско гражданско общество, у нас все още незримо, все още неродено, все още нереализирано.”

2010 г.

Васа Ганчева е родена на 29 април 1946 г. в София. Родителите й са видни личности в тогавашното българско общество – бащата, Лалю Василев Ганчев (1914-1981), е деец на БЗНС, общественик и дипломат, а майката, Надя Александрова Ганчева (1915-1984), е известна журналистка. Сестрата, Вера...
През 1972 г. Васа Ганчева постъпва на работа в Българската национална телевизия. Малко известно е, че нейната професионална кариера там започва в редакция „Информация и публицистика” като режисьор на предаванията „Всяка неделя”, „Панорама”, „Екран”, „Младост” и др. Впоследствие седем години работи...
И ето ги отново - моите нощни приятели с боклукчийските камиони... Не помня дали Любомир Левчев не ги бе възпял някъде и някога...Идват винаги достатъчно късно, но и достатъчно рано, за да маркират с делови тропот прелома на нощта. Моята нощ... Градът утихва, забравям за дневните мъки по изровена...