ВЕРА ЛАЛЕВА ГАНЧЕВА

ВЕРА ЛАЛЕВА ГАНЧЕВА (родена на 23 февруари 1943 г.) е българска литературна критичка и есеистка, преводачка от шведски и норвежки езици, издателка, университетска преподавателка. Професор, доктор по филология.
Родена е в София. Завършва „Славянска филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1965 г., от 1965 до 1968 г. изучава история на скандинавските литератури и шведски език в Стокхолмския университет.

От 1966 до 1976 г. работи в БТА – отначало като репортер, впоследствие като зам. гл. редактор и гл. редактор на седмичника ЛИК. Зам. гл. редактор на сп. „Отечество” (1976-1978), гл. редактор (1978-1980) и директор (1980-1989) на държавно издателство „Народна култура”, основател и управител на издателство „Хемус” (1991-2001), съсобственик и управител на издателство „Хемус Груп” (от 2001), директор на Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (1996-1997), от 1992 г. преподава история на скандинавските литератури, староскандинавска митология и културна история на Скандинавския север в специалност „Скандинавистика” на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 1992 г. става доктор по филология, през 1999 – доцент, а през 2009 г. - професор.

Превела е произведения от видни представители на шведската и норвежката литература, авторка е на шест книги, на много публикации в периодичния печат и в научни сборници.

Дъщеря на Лалю и Надя Ганчеви, сестра на Васа Ганчева. Съпруга на поета Владимир Башев (1935-1967).