Биография

чийто фонд, съставен от книги на автори от Швеция, Дания, Норвегия, Финландия, Исландия днес продължава да се попълва от посолствата на скандинавските страни у нас, дали висока оценка на компетентността и приноса на Васа Ганчева. Немалко книги отидоха в библиотеката на специалност „Скандинавистика” в Софийския университет, в народно читалище „Пенчо Славейков”, София, в литературния кабинет „Владимир Башев” към Националния литературен музей, а заедно с тях и картини, предмети на изкуството, офис-техника и пр. През м. октомври 2012 г. близки, колеги и почитатели на Васа Ганчева учредиха фондация със задача да съхранява спомена за нейната личност и за делото й в няколко области на съвременната българска култура. Всяка година Фондация „Васа Ганчева” присъжда и награда на млади творци, вече утвърдени или перспективни критици, телевизионни водещи, публицисти и преводачи, която носи името й.