Статии, интервюта, преводи

Тук ще намерите някои от най-емблематичните статии на Васа Ганчева, публикувани предимно във вестниците „Труд” и „Уикенд”. Това е малка част от богатото наследство, което тя ни остави, вдъхвайки нов живот на българската телевизионна критика и публицистика в съзвучие с изискванията и проблемите на днешното време. В статиите, както и в „мозайката” от интервюта, която ги следва, тя споделя свои мисли за нашето общество, за своята работа, за личните и професионалните си вълнения, отстоява, темпераментно и твърдо своите позиции по най-актуални и болезнени въпроси. Не е случаен фактът, че за този неин сайт са подбрани и някои от последните статии на Васа Ганчева, отпечатани в седмичника „Уикенд”малко преди смъртта й – жестока, неочаквана, но без съмнение предизвестена и в немалка степен предизвикана от безкомпромисността, с която тя воюваше срещу агресивната пошлост, безвкусицата и халтурата.
Васа Ганчева остави и доста преводи на произведения от известни шведски писатели – класици и съвременници. Предвижда се изготвянето на библиография, която да отрази приноса й и в тази творческа област. След завършването на въпросното изследване, то ще бъде публикувано в настоящия раздел на нейния сайт.

Тук е включен и откъс от автобиографичната книга на знаменития шведски режисьор Ингмар Бергман (1918-2008), чийто превод, направен от Васа Ганчева, разкрива едновременно и ерудицията й на специалист в областта на киното и театъра, и доброто владеене на шведски и български, задължително за успешното справяне с такава сложна творческа задача.